Atatürk
    BAŞARI HİKAYELERİ

Ankara Altındağ Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen; "Atölyemde Bir Çocuk" projesi ile meslek lisesi ve okul öncesi öğrencilerimiz her gün farklı atölyelerde bir araya geliyorlar.

''Atölyemde Bir Çocuk'' adlı proje ile Meslek Liselerinde var olan atölyelerimizin işlevselliğini arttırmak, lise ve okul öncesi öğrencilerinde meslek farkındalığı oluşturmak hedeflenmiştir. Katılımcı öğrencilerin sosyal ve duyusal anlamda gelişim alanlarının desteklenmesi ve lise öğrencilerinde sorumluluk duygusunun geliştirilmesi birincil amaçlardır. Eğitim kalitesini arttırmak, uygulamalı ve işbirlikçi öğrenmenin gerçekleşmesi ve farklı paydaşların bir araya gelerek sosyal duyusal gelişiminin desteklenmesi amacı ile proje yazılmıştır. Meslek Lisesi öğrencilerinde sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, empati algısının oluşması, paylaşma duygusunun geliştirilmesinin yanında Okul Öncesi öğrencilerinin meslekleri tanıma, atölyelerde yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimi, proje tabanlı öğrenme ortamlarının oluşturulması, her iki grup için de iletişim becerilerinin geliştirilmesi bu proje ile amaçlanmıştır.

Proje kapsamında Meslek Lisesi Alan/Dal ve Okul Öncesi Öğrencileri atölyede bir araya gelmişlerdir. Hazırlanan plana göre uygulama her hafta farklı bir atölyede gerçekleşmiştir. Tarım, Elektirik-Elektronik Tekn., Gıda Tekn., Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri, Grafik Tasarım, Bilişim Tekn. Alanı uygulama atölyelerinde planlanan kazanımlar doğrultusunda, farklı faaliyet alanlarında çalışılmıştır. Uygulama öncesi öğretmenler disiplinler arası çalışmalarda bulunmuş, lise ve okul öncesi öğrenci gruplarına ayrı ayrı ön bilgilendirme ile faaliyete yönelik güdüleme ve hazır bulunuşluk sağlanmıştır. Uygulama takvimine göre, her hafta farklı atölye ve farklı lise öğrencileri ile aynı okul öncesi öğrenci grubu bir araya gelmişlerdir. 9 farklı atölyede, grup öğrencileri o an eşleşmiş kazanımlar doğrultusunda çalışmışlar ve ikili grup çalışması sona erince toplu olarak oyunlar oynanmış ve karşılıklı soru cevap ile 2 saatlik etkinlik tamamlanmıştır.

Proje ile okul öncesi öğrencilerinin algılarında çok az sayıda olan meslek bilgisini değişmiş birbirinden farklı ve değerli olan mesleklerin tanınması sağlanmıştır, bunun yanında meslek lisesi öğrencileri meslekleri ile ilgili farkındalıkları ve öz algılarını değiştirerek kendilerini daha değerli hissetmişlerdir.

Eğitim-Öğretim ortamlarının maksimum verimle kullanılması, zaman, mekan, enerji tasarrufu sağlanarak var olan atölyelerin işlevselliği arttırılmıştır. Daha çok amaca hizmet edebileceğinin kanıtlanması ve uygulamanın ülke çapında yaygınlaştırılarak uygulanması hedeflenmiştir.