Atatürk
    BAŞARI HİKAYELERİ
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Madende Yalnız Değilim!” projesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 192.000 € bütçe ile desteklenecek.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan; “Madende Yalnız Değilim!” başlıklı proje 192.000 € bütçe ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından desteklenecek olup ; sözleşme imzalanmıştır. Proje; “ Maden sektöründe çalışan işçilere yönelik simülasyon uygulaması hazırlanarak madene inmeden gerçek ortamda iş sağlığı ve güvenliği eğitimin Verilmesinin sağlanması, Madencilik sektöründe ihmal edilen aile temelli iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak için aile temelli uygulamaların geliştirilmesi, maden sektöründe işçi sendikalarının potansiyelinin artırılması, işveren/işveren temsilcilerinin aile temelli iş sağlığı ve güvenliği kültürü eğitimi alması, maden sektöründeki tüm paydaşlar için yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştıran eğitim kitapçığı hazırlanması” faaliyetlerini içermektedir.