Atatürk
    BAŞARI HİKAYELERİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi (MEİP)

İSO, 25 Ocak 2019 tarihinden bu yana İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle Mesleki Eğitim İşbirliği Projesini (İSO MEİP) uygulamaktadır. Bu proje ile daha önce görülmemiş çok boyutlu bir yaklaşımla fark yaratılmaktadır.

Sanayinin katma değerli üretime geçmesi ve yüksek teknoloji alanlarına yönelebilmesi için nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda, meslek lisesi öğrencilerinin sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve donanımda yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. İSO MEİP sonuç odaklı bir yaklaşımla meslek lisesi mezunlarına olan bakışı kökten değiştirecek şekilde bir dönüşüm süreci başlatmış ve bunun ilk adımı olarak öğrencilerin “aranan eleman” seviyesine getirilmeleri hedeflenmiştir.

Projenin temel amacı; İSO MEİP okullarının tercih edilebilirliğinin artırılması, öğrencilerin okulda istihdam odaklı yetiştirilmeleri ve mezun olduklarında kendi alanlarında nitelikli ve sürdürülebilir şekilde istihdam edilmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda; okul bazında oluşturulan “Protokol Yürütme Kurulu” yapısıyla; okul yönetiminden müfredata, öğrencilerin staj ve beceri eğitimlerinden, öğretmen eğitimlerine kadar tüm konularda kararlar okul yöneticileri ve sanayicilerin katılımıyla alınmaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul’daki 40 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 1 Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), 11 Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) ve 23 Özel Eğitim Meslek Okulu (ÖEMO) İSO’nun çeşitli sektörlerdeki 140’ı aşkın sanayici meslek komitesi üyesi ile eşleştirilmiştir. Bu fonksiyonel eşleşmeyle birlikte işlevsel ve yenilikçi bir yönetişim anlayışı oluşturulmuştur. Okulların, okul müdürü ve sektör temsilcileri ile birlikte yönetildiği projede yaklaşık 50.000 öğrenci, 2.700 öğretmen, 220 okul müdürü ve müdür yardımcısını içeren kapsayıcı bir ölçekte çalışmalar sonuç odaklı olarak yürütülmektedir.

Proje kapsamında 4 yılı aşkın bir süredir alan öğrencilerine işletmelerde, gerçek üretim ortamlarında, beceri eğitimi ve staj imkânları sağlanmakta, okul müdürlerine özel sektör bazlı yönetici geliştirme programları düzenlenmekte, öğretmenlere hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine destek olacak eğitimler verilmektedir. Aynı zamanda, öğrencilerin ilgisini çeken dijital dönüşüm ve yeni teknoloji trendleri gibi konularda seminerler düzenlenmiş, öğrenciler profesyonellerle buluşturulup ilham veren SoftTalks etkinlikleri organize edilmiştir. Düzenlenen eğitim ve etkinliklere 3.000’den fazla öğretmen ve 2.500’e yakın öğrenci katılmıştır. 1000 öğrenci ve öğretmene ise teknik gezi düzenlenmiştir.

Tüm bu çalışmaların yanısıra, okullarda bulunan döner sermaye işletmeleri kapsamında okulların üretim kapasitelerini de destekleyerek öğrencileri daha okurken meslekleriyle tanıştırmak ve katma değer yaratmalarını sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir. Meslek liselerinin özellikle pandemi süreciyle birlikte üretim kapasitelerinin artırılmasına ve kendi markalarını yaratan okulların oluşumuna destek olunmuştur. Bir okul ise Fransa’ya ilk ihracatını gerçekleştirerek yeni bir başarıya imza atmıştır.

İSO MEİP ile başlayan çalışmalarda elde edilen başarı beraberinde yeni proje faaliyetlerinin de geliştirilmesine öncülük etmiştir. MEB tarafından belirlenen Türkiye’deki ilk 20 Ar-Ge Merkezinden 5 tanesi proje okullarından seçilmiş, bir tanesi Türkiye’nin ilk Yazılım Lisesi olarak belirlenmiş ve 5 tanesi ise kaynakçılık alanında Türkiye’nin ilk mükemmeliyet merkezleri olarak seçilmiştir.

İSO MEİP kapsamında bugüne kadar 630’un üzerinde toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılara 2.100’den fazla kişi katılım göstermiştir. Söz konusu toplantılar için 1.500 saatten fazla zaman harcanmış ve bu toplantılar esnasında proje yol haritasıyla uyumlu 1.300’den fazla görev belirlenmiştir.

Proje uygulamasının başladığı 2019 yılından itibaren proje okulu olan meslek liselerindeki doluluk ve başarı oranları ile mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında istihdam edilme oranları önceki yıllara göre artış göstermiştir. Alanında istihdam oranları İSO MEİP okullarında belirli alanlarda %90’lara ulaşırken okulların yarıdan fazlasında %50’yi aşmıştır.

İSO MEİP Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği ile öğretmen ve öğrencilerin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde nitelikli işletmelerle buluşturulması adına çalışmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar 350’ye yakın katılımcı işbaşı eğitim, kurs ve staj programlarına dahil edilmiştir.

Okullardaki inovatif çalışmaları desteklemek ve okulların proje geliştirme yeteneklerini ön plana çıkarmak amacıyla ilk defa 2020 yılında hayata geçirilen “İSO MEİP Atilla Altuntaş Proje Destekleri” çalışması kapsamında 2020, 2021 ve 2022 yılları boyunca okullardan gelen toplamda 73 proje İSO tarafından 5 milyon TL’nin üzerinde bir kaynakla fonlanmıştır.

İSO MEİP ile okul-sanayi işbirliğinin Türkiye’deki en büyük örneklerinden biri oluşturulmuştur. Tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilecek sürdürülebilir bir model kurulmuştur. İSO’nun mesleki eğitimde paradigma değiştiren yaklaşımı sayesinde yeni ve yenilikçi projelerde model oluşturması noktasında örnek gösterilmektedir.

İSO MEİP bir şemsiye kavram haline dönüştürülmüş olup yapılan tüm görünürlük faaliyetleri İSO MEİP logosu ile güçlendirilmektedir. Aynı zamanda, tüm tanıtım ve görünürlük çalışmaları, iso.org.tr/meip web sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.