Atatürk
3D Yazıcı

3D Yazıcı

Endüstri 4.0’ın önemli bileşenlerinden bir tanesi de 3D yazıcılardır. 3D yazıcılar fabrikasyon maliyetinin elimine edilmesine ve ürünlerin daha doğru ve hızlı bir şekilde üretilmesine olanak sağlar. Bu yapılar sayesinde maliyetler giderek azalmakta iken işlem kapasiteleri de giderek artmaktadır. Başlangıçta 3D yazıcılarla yalnızca basit üretimler yapılabiliyorken gelişen süreçte üretilen ürünler çok daha karmaşık bir hale gelmiştir. Genel çerçevede dijital tasarımın fiziksel varlıklara aktarılmasında çok büyük bir atak olan 3D yazıcılar yalnızca üretime sağladığı faydalarla değil aynı zamanda piyasaya hızlı yeni ürün sürme stratejisini de destekler niteliktedir. Bununla birlikte ürün özelleştirilebilmesine büyük bir imkân sağlamaktadır. Neticede 3D yazıcılar; insansız üretim, piyasaya hızlı ve hatasız ürün sürülmesi gibi Endüstri 4.0‘ın temel dayanaklarına tam olarak uyum sağlamaktadır.