Atatürk
Siber Güvenlik

Siber Güvenlik

Siber güvenlik günümüzde çok önemli bir kavram haline gelmiş olup Endüstri 4.0’ın yapısı itibariyle önemli bir bileşeni oluşturmaktadır. Genel anlamda şirket veri tabanına örülen bir duvar olarak tanımlansa da çok daha gelişmiş sistemlerdir. Endüstri 4.0 sürecinde siber güvenlik kavramının önem kazanmasının nedeni ise Endüstri 4.0 bileşenlerinin doğası gereği çok fazla veri üretmesinin oluşturacağı risklerdir. Nesnelerin interneti (IoT) ve bulut sistemler bileşenler arasında en önemlileri olarak sayılmaktadır. Bu bileşenlerin büyük avantajlarının yanında ciddi güvenlik açığı oluşturacağı beklenmektedir. Bunun nedeni ise işletmelere ait birçok bilginin siber ortama taşınmasıyla birlikte bilgilerin içerisinde şirket sırları ve rakiplere çok ciddi avantaj sağlayabilecek unsurlar bulundurabilmesidir. Bu açıdan düşünüldüğünde siber güvenlik konusu daha da önemli hale gelmektedir.