Atatürk
Devlet Desteği

Devlet Desteği

İşletmede beceri eğitimi ve staj faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve işletmelerin bu anlamda mali yükümlülüklerini azaltmak amacıyla 2016 yılında 3308 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile işletmelerin öğrencilere ödeyeceği ücrete devlet desteği getirilmiştir. İlgili kanun maddesine göre 5 yıl boyunca işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’unun 20 ve üzeri personel çalıştıran işletmelerde 1/3’ü, 20 altı personel çalıştıran işletmelerde ise 2/3’ü devlet desteği olarak ödenecektir. Bu kapsam ilgili altyapı çalışmaları yapılmış ve devlet desteği düzenli olarak ödenmeye devam etmektedir.

Özel Okul Teşviki
Özel mesleki ve teknik ortaöğretimi teşvik etmek, özellikle organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları açarak mesleki eğitim – sektör işbirliğini üst seviyeye taşımak ve sektörün talep ettiği nitelikli işgücünü kendi atölyelerinde yetiştirmesine imkân sağlamak amacıyla 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 maddesi gereğince 2012-2013 eğitim öğretim yılından başlamak üzere organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere devlet desteği yapılmaktadır. Destek verilecek alanlar ve tutarlar her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenerek, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Uygulamadan alınan olumlu sonuçlar ve sektör talepleri doğrultusunda ilgili kanunun aynı maddesi gereğince 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren OSB dışında bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına da öğrenci başına devlet desteği verilmeye başlanmıştır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki
31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları :

- Kişinin son 6 aydır işsiz olması

- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

- Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi

- 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

- 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

- 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

- Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR'a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR'a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK'ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.