Atatürk
Eğitimcilerin Eğitimi

Eğitimcilerin Eğitimi

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek için, yüzyılın becerilerinden yararlanılması gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak üzere atılacak en önemli adımlardan biri de STEM eğitimidir. STEM eğitimi, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir.


Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜSİAD arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin STEM Eğitimi ve Endüstri 4.0 Bileşenleri ile Güçlendirilmesi Projesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde (MTAL) görev yapan öğretmenlere de STEM eğitimi verilmiştir. TÜSİAD, "Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi" 8-13 Ekim tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde (MTAL) görev yapan öğretmenlere STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık sağlayacak eğitimler verilmiştir.

Proje kapsamındaki okullar öğretim yılı boyunca izlenecek, proje fuarları ve ödüllü yarışmalar düzenlenecektir.

İlgili programda; STEM, robotik ve programlama eğitimlerinin yanı sıra:

  • Sanayi 4.0,
  • Mobil programlama,
  • Nesnelerin interneti (IoT),
  • Otomasyon ve sistem entegrasyonu,
  • 3 boyutlu tasarım,
  • Bulut bilişim,
  • Siber güvenlik,
  • Büyük veri,
  • Sanal ve artırılmış gerçeklik konularında farkındalık eğitimleri de verilmiştir.