Atatürk
Mesleki Kurslar

Mesleki Kurslar

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.

Mesleki Eğitim Kurslarına Katılacak Olanlardan İstenilecek Şartlar

  •  Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  •  15 yaşını tamamlamış olmak,
  •  Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
  •  İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
  •  İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
  •  Emekli olmamak.

Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler. Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler/öğreticiler tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının, doktor raporu ile teşvik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10'unu aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi

Kurslar en fazla 160 fiili gündür.
Kursların, günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saattir. Yarım günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez.

Mesleki Eğitim Kurslarında Karşılanabilecek Giderler

  •     Katılımcı zaruri gideri (Günlük 25 TL ila 45 TL arasında değişmektedir.)
  •     İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
  •     Genel Sağlık Sigortası Prim Giderler

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği kurs süresince karşılanacaktır.

Hükümlülere Yönelik Faaliyetler
Hükümlülere yönelik olarak Adalet Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sonucunda, cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine 3 yıldan az süre kalan hükümlülere bir meslek edindirilerek tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. 

Başvuru yeri ve zamanı
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak kursa katılabilirsiniz.

HBÖGM Kursları

İŞKUR Kursları

MEB Onaylı Özel Kurslar