2023 Vizyonu
Atatürk
Öğretim Programları ve Materyalleri

Öğretim Programları ve Materyalleri

Proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları merkezi sistem sınav puanına göre öğrenci alır. Okullarımızda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programları bulunur. Anadolu Teknik Programlarına doğrudan alana öğrenci kaydı yapılır. 9.sınıfta ortak eğitim verilir. 9.sınıfın sonunda öğrenciler, Anadolu Meslek programlarında yer alan alanlara ayrılırlar.

Anadolu Meslek programında, bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi dersleri de yer almaktadır.
Anadolu Teknik programında ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir.
Anadolu meslek programlarında 9.sınıfı tamamlayan öğrenciler 10.sınıftan itibaren meslek alanıyla ilgili öğrenim görmeye başlarlar.
Her iki programda da 10.sınıfta meslekî alan eğitimi, 11 ve 12. sınıfta meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi verilir. 

Öğretim Programları

Bireysel Öğrenme Materyalleri

BÖM Yazım Başvurusu

Öğretmen Kılavuzu

Beceri

Yardımcı Materyaller