Atatürk

İşletmelerde Meslek Eğitim / Staj

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu Meslek Programı 12'nci sınıf öğrencilerinin Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan “İşletmelerde Mesleki Eğitim” dersini öncelikle işletmelerde almaları esastır. Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile yeterli sayıda uygun işletme bulunamaması nedeniyle işletmeye gönderilemeyip, okul/kurumda eğitim öğretimini sürdüren Anadolu Meslek Programı öğrencileri ise okuldan mezun olabilmek için ayrıca 40 iş günü staj çalışması yapmakla yükümlüdür.

Staj eğitimi alacak değerli öğrencilerimize kolaylık sağlaması amacıyla, staj süreci aşağıdaki gibi infografik olarak tasnif edilmiştir.

Staj Sözleşmesi ve Genel Hükümler


e-OKUL Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Uygulamaları