Atatürk
Yaygın Eğitim

Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim, toplumun ihtiyaçları ışığında belli bir amaca yönelik, geneli kapsayacak türden çeşitli eğitimlerin verildiği ve bu eğitimlerin kurumların belirleyeceği takvim ve saate bağlı kalınarak yapıldığı, talep edenlerin başarılı olması halinde ise karşılığında sertifika aldıkları eğitim sürecidir.

Yaygın eğitim, toplum içerisinde görülen bazı aksaklıklara yönelik ortaya çıkarılmış programlar içerir. Dolayısıyla sadece sertifikadan ziyade, hedefe yöneliktir. Sorunu ortadan kaldırmayı hedefler. Bir yaygın eğitim kurumunda soyut ve insan hayatına bir yararı olmayacak bilgiler öğretilmez. Bilgiler daha çok kişinin hayatını devam ettirmeye yönelik bilgilerdir. Dolayısıyla bu nokta açısından son derece önemlidir. Yaygın eğitim kurumundan sertifika almış olan bir birey, bir işte vasıf kazanmış insandır. Dolayısıyla bu noktada kişinin bir mesleğe dahil olması kolaylaşmaktadır.

Yaygın eğitim, bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenebilir. Birey, konuyla ilgili ne düşünüyorsa, ne istiyorsa, ne amaçlıyorsa; bu düşünce, istek ve amaçlarına uygun olarak eğitimini sürdürebilir. Aynı şekilde bu tarz bir eğitim programı, bireyin aktif katılımıyla devam ettirilir. Bir birey, bir yaygın eğitim kurumunda birebir mesleğe yönelik adımlar atar. Bu sebeple, uzmanlık kazandırabilen programlardır. Yaygın eğitim, ekonomiktir. Birey, yaygın eğitim kurumlarında mevcut olan imkanlardan faydalanır. Dolayısıyla, herhangi bir masraf yapmasına gerek kalmaz.

Yaygın eğitim, yaşam boyunca devam eden, sürece yayılmış bir eğitim modelidir. Bireyin eğitim kurumundan ayrıldıktan sonra, gördüğü eğitim doğrultusunda bir mesleğe yönlendiği zaman, o meslekle ilgili eğitimi bu defa iş yerinde devam eder. Dolayısıyla sürekli yenilenerek, öğrenmeye devam eder.

Türkiye’de okul öncesinden yüksek öğretime kadarki tüm yaygın eğitim kurumlarına buradan ulaşabilir, il, ilçe ve okul türü açısından arama yapabilirsiniz.


İl
İlçe
Kurum Türü