Atatürk
Yurt Dışı Eğitim

Yurt Dışı Eğitim

Yurt dışında eğitim almak, öğrencilerimizin dünyadaki farklı bakış açılarını daha iyi tanımaları, anlamaları ve hoşgörü geliştirmelerini, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmalarını, kendi anadilinden başka dillerin konuşulduğu ortamlarda yabancı dilde kendilerini ifade etme becerisini kazanmalarını, yüksek öğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini, yabancı dil bilme ayrıcalığı ile liderlik becerilerinin gelişip, üst düzey çalışma ortamına katılabilmelerini, küresel dünyada yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktadır. 

Bu kapsamda öğrencilerimizin yararlanabileceği birçok program vardır. Bunlar :

Euroguidance Türkiye

Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezi) hizmetleri, Ülkemizde 2005 yılından başlayarak T.C. Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde, 2009 yılında itibaren ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

Euroguidance Ağı, Avrupa genelindeki Mesleki Rehberlik sistemlerini birbirine bağlayan merkezlerin bir ağıdır. Bu merkezlerin genel amacı; eğitim, öğrenim, iş, meslek ve rehberlik konularında bilgi vererek ilgili ülkelerde, Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmak ve Avrupa genelinde dolaşımın en etkin şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Euroguidance, Avrupa genelindeki olanakların daha iyi anlaşılması için rehber danışmanlara ve bireylere yardım ederek hareketliliği desteklemektedir.

27 Avrupa ülkesi ve 4 EFTA ülkesi ile Türkiye'den oluşan ağın ana hedef grubu, meslek danışmanları, öğretmenler ve akademisyenlerdir. Ayrıca, Euroguidance Ağı, ikinci hedef grup olan öğrenci ve diğer yurttaşlar için, öncelikle eğitim amaçlı hareketlerini desteklemek amacıyla, başta PLOTEUS olmak üzere veri tabanlarının yaratılmasını ve beslenmesini sağlar. Türkiye 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi olmuş ve bugüne kadar geçen sürede binlerce genç ve eğitimci Avrupa'da çeşitli programlara devam etme fırsatı bulabilmişlerdir.

Ploteus

Avrupa’da Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı (Learning Opportunities and Qualifications in Europe) ya da kısa adı ile Ploteus, bir internet portalıdır. Ploteus; öğrencilere, iş arayanlara, çalışanlara, ailelere, danışmanlara ve eğitimcilere Avrupa'daki eğitim fırsatları hakkında bilgi edinmeleri için yardım etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan bilgileri tek bir çatı altında birleştirerek, Avrupa vatandaşları için dolaşım özgürlüğünü etkin hale getirmek ve “öğrenme imkânları” konusunda Avrupa’da bir bilgi bankası oluşturarak, dolaşımı kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Proje paydaşları, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı, Üniversiteler ve Mesleki Yeterlilik Kurumudur..

Erasmus+

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.

Eurodesk

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin, Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgilenmesini sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. 35 Avrupa ülkesinde  faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eurodesk hizmetleri şunları içerebilir:

  • Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),
  • Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
  • Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
  • Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
  • Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,
  • Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.