Atatürk
    Haberler
“BEN HER YERDE VARIM” PROJESİ

Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere "Ben Her Yerde Varım" projesi düzenlendi. Projemiz; Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor - Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor projelerinin kapsamı daha da genişletilerek hazırlandı. Proje, Meslekî ve teknik ortaöğretim öğrencilerimizin toplumun her alanında var olduğu farkındalığının oluşturulması düşüncesi etrafında şekilleniyor.

Proje ile öğrencilerimize; mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları topluma aktif şekilde hizmet etme becerisi kazandırması ve millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirmeyi, düzenlenecek etkinlikler yoluyla toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetlerini ortaya koyarken etik davranışlarla da örnek teşkil etmeyi sağlamak hedefleniyor. Toplumda; meslekî ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesi, meslekî eğitimin tanıtılması ve saygınlığının artmasını sağlamak, Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğrencileri ile toplum arasında kalıcı gönül köprüleri kurmak hedefleniyor.

“Ben Her Yerde Varım” projesi Nisan ayı itibariyle İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde planlanacak projelerin uygulanması ile başlayarak yıl boyu farklı etkinlikler yoluyla devam ettirilecektir.