2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
13 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar doğrultusunda mesleki eğitimde yüz yüze ve uzaktan eğitim ile ilgili açıklamalar

13 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim ile ilgili açıklamalar


Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinde; 12 nci sınıflar hariç, tüm sınıf düzeylerinde (meslek, alan dersleri dahil) uzaktan eğitime geçilecektir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezlerinde; İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecektir.

İşletmelerde Mesleki Eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan öğrencilerle (Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı) ilgili olarak; alan zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecektir.

12 nci sınıf öğrencilerinin yükseköğretime geçişe ilişkin talepleri de dikkate alınarak yüz yüze eğitime devam etmeleri uygun görülen derslere öncelik verilecektir.