2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
Alan/Bölüm Atölye ve Laboratuvar şeflerinin Planlama ve Bakım Onarım görevi ile ilgili resmî yazımız 81 ile gönderildi.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin uzaktan eğitim-öğretim sürecinde bölüm, atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yürütmüş oldukları yukarıda örnekleri verilen çalışmaların da bu kapsamda değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

Bu bakımdan, uzaktan eğitim-öğretim sürecinde örnekleri verilen çalışmalar ve benzerlerini yürüten alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ilgili mevzuat doğrultusunda düzenleyecekleri raporlara bağlı olarak söz konusu çalışmaların okul yönetimlerince uygun bulunması halinde alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” karşılığı ek ders ücretlerinin ödenebileceği değerlendirilmektedir.