2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Ankara Kalkınma Ajansı İşbirliği

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ileri teknolojili ürün ticarileştirme ve ileri teknoloji alanında mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı çağrısı yayınlanmış olup bu kapsamda 2.500.000 TL hibe edilecektir. Ankara il milli eğitim müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren okullardan proje tecrübesi olan 40 okul tespit edilerek 02/10/2019 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. 17 Ekim tarihleri arsında PCM (proje yönetim döngüsü) eğitimi verildi.

Öncelik1.İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik2.İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 2 için

 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

 Meslek Liseleri

 Mesleki Eğitim Merkezleri

 Diğer Kamu Kurumları ( Yetki ve görev alanında mesleki mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)

ÖRNEK PROJE KONULARI

Öncelik 2 İçin Örnek Proje Konuları

 Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin ve bunların bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin OSB’ler ile istihdam garantili ortaklıkların kurulmasına yönelik projeleri,

 Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin ve bunların bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitim kapsamında altyapı kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler,

 Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin ve bunların bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde yenilikçi yöntem ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projeleri,

 Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin ve bunların bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde işbirliği ve network oluşturulmasına yönelik projeleri,

 Mesleki eğitim veren okulların/merkezlerin ve bunların bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde teknoloji, bilgi ve tecrübe aktarım gerçekleştirilmesine yönelik projeleri,

Amaç: Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesi

Özel amaç: İleri teknoloji ürünlerinin ticarileştirilmesine yönelik olarak işletmelerin ve ileri teknoloji alanına yönelik mesleki eğitimin desteklenmesi ile Ankara’da girişimcilik ve yenilikçilik eko sisteminin güçlendirilmesi ve ileri teknoloji ürünlerinde ithal ikame oranlarının artırılması hedeflenmektedir.