2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
Bakan Yardımcısı Özer'in 1000 Okul Projesini anlattığı makalesi Bartın Üniversitesi Journal of Faculty of Education Dergisi'nde yayımlandı.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Türkiye’de okullar arası başarı farklarını azaltmaya yönelik yeni bir adım: “Mesleki ve Teknik Eğitimde 1.000 Okul projesi” makalesi Bartın Üniversitesi Journal of Faculty of Education Dergisi'nde yayımlandı.

Makalenin tamamını okuman için TIKLAYINIZ.

ÖZET:

Türkiye’de 2023 Eğitim Vizyonu sonrasında mesleki eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik sistematik adımlar atılmış ve kısa sürede sonuçları alınmaya başlanmıştır. Sektörlerle kurulan iş birliklerinin kapsamı ve ölçeği genişletilmiş ve kalite güvence sistemi kurulmuştur. Mesleki eğitimde işletmelerde beceri eğitimi güçlendirilmiş ve uygulamalı eğitime ağırlık verilmiştir. Mesleki eğitimde mükemmeliyet merkezleri olarak kurulan AR-GE merkezlerinde fikri mülkiyet çalışmaları odağa alınmış ve bu kapsamda patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tescil sürecine ağırlık verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimde kaliteyi yaygınlaştırmak ve okullar arası başarı farkını azaltmak için yeni bir adım atarak ‘Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi’ni başlatmıştır. Bu çalışmada bu proje tanıtılmakta ve proje kapsamında atılacak adımlara değinilmektedir. Proje kapsamında mesleki eğitimde seçilen okulların altyapısı ve eğitim-öğretim ortamları iyileştirilecek ve zenginleştirilecektir. Diğer taraftan öğrencilere yönelik temel beceri eksikliklerini telafi etmeye yönelik eğitim desteği ve kişisel gelişim destekleri verilecektir. Ayrıca öğrencilerin velilerine yönelik hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim desteği verilecektir. Süresi bir yıl olarak belirlenen proje başarılı bir şekilde tamamlandığında Türkiye’de mesleki eğitimde yaşanan iyileşme tüm okullara yayılmış ve toplam bir iyileşme sağlanmış olacaktır. Ayrıca, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diğer lise türleri arasındaki başarı farkları da azalacaktır.