Atatürk
    Haberler
MESLEKİ EĞİTİME KAZANDIRMA EKİPLERİ SAHA EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLE BİRLİKTE DEPREM BÖLGESİNDEKİ YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILIYORLAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında imzalanan çalışma planı kapsamında “Mesleki Eğitime Kazandırma (MEK) Programı” Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulanmaktadır.

 Program ile 14-17 yaşları arasında temel eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle eğitimlerine devam edememiş Türk vatandaşı çocuklar ile birlikte ülkelerinde çıkan çatışma ortamı nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış ve geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocukların Mesleki Eğitim Merkezlerine kazandırılması amaçlanmaktadır.

 Saha çalışmaları tespit edilen ve mesleki eğitim merkezi programına kaydedilen çocukların eğitimlerine devam etmeleri, eğitimlerinin sonunda Kalfalık/Ustalık belgelerine erişmeleri, fark derslerini vererek meslek lisesi diploması almaları mümkün olmaktadır. Aynı zamanda eğitimlerinin başından itibaren istihdama katılan Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı çocukların çalışma ortamı aracılığı ile ülkemize uyumları da sağlanmaktadır.

 01 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Mesleki Eğitime Kazandırma Programı 2023 yılında 23 ilde belirlenen 30 Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Kurumunda uygulanmaya devam edilmektedir. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem, Mesleki Eğitime Kazandırma Programının uygulandığı 10 ili etkilemiştir. İllerdeki yıkımın büyüklüğü ile orantılı olarak Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da saha çalışmaları ile birlikte yardım çalışmalarına da yoğunluklu olarak devam edilmiştir. Diğer illerde de Mesleki Eğitime Kazandırma Ekiplerinde görevli olan öğretmenler saha çalışmaları yanı sıra deprem bölgesi için yürütülen yardım çalışmalarına da katkı sağlamışlardır.