Atatürk
    Haberler
TÜRKİYE'NİN İLK PETROL VE DOĞAL GAZ TEMALI MESLEK LİSESİ FİLYOS'TA AÇILACAK

Bakanlığımız ile TPAO arasında petrol ve doğalgaz sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalanmıştır.

İş birliği kapsamında ilki Zonguldak ilinde olmak üzere petrol ve doğalgaz alanında ihtisaslaşacak mesleki ve teknik Anadolu lisesinin inşa edilmesi; okul binası, sosyal donatım alanları, barınma alanları ve ek eğitim alanlarının (atölye, laboratuvar, pansiyon vb.) anahtar teslim bir şekilde TPAO tarafından yapılması/yaptırılması ve mutabık kalınması halinde Türkiye’nin diğer petrol üretim yerleşkelerinde de okullar inşa edilmesi amaçlanmaktadır.

Protokol kapsamında aşağıda sıralanan faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Filyos Beldesi Öteyüz Mahallesi’nde, TPAO’ya okul yapımı için bilabedel olarak tahsis edilecek 291 ada, 5 parselde kayıtlı 7.604,65 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine, 16 (on altı) derslikli mesleki ve teknik Anadolu Lisesi okul binası, 4 (dört) bölümlü atölye binası, 200 (iki yüz) kişi kapasiteli pansiyon (100 kız-100 erkek), kapalı spor salonu ve sosyal donatı alanları anahtar teslimi olarak TPAO tarafından yapılması/yaptırılması,

 TPAO’nun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programlarının ve yüz yüze/dijital eğitim materyallerinin hazırlanması/güncellenmesi,

 Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine işbaşında hizmet içi eğitimler düzenlenmesi,

 Talep olması halinde alan/dal derslerinden uygun bulunanların TPAO tarafından görevlendirilecek eğitici personeller tarafından verilmesi,

 Öğrencilere, olanaklar çerçevesinde işletmelerde mesleki eğitim/staj imkânı sağlanması,

 Okul binası ve pansiyon binasının yapılması, atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi,

 Öğrencilere olanaklar çerçevesinde ve TPAO tarafından uygun görülen miktar ve sayıda temrinlik malzeme desteği sağlanması,

 Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için fuar, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık oluşturma faaliyetlerine olanaklar çerçevesinde katkı sağlanmasıdır.

Protokol üzerinde taraflar arasında mutabakat sağlanmış olup 03 Mayıs 2023 tarihinde saat 11.00’de TP-OTC’nin Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda yer alan merkezinde imza töreni gerçekleştirilmiştir.

İş birliği kapsamında ilki Zonguldak'ta olmak üzere petrol ve doğal gaz alanında ihtisaslaşacak mesleki ve teknik Anadolu lisesinin inşa edilmesi; okul binası, sosyal donatım alanları, barınma alanları ve ek eğitim alanlarının TPAO tarafından yaptırılması ve mutabık kalınması halinde Türkiye'nin diğer petrol üretim yerleşkelerinde de okullar inşa edilmesi amaçlanıyor.