Atatürk
    Haberler
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alınan Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Başvuru Takvimi Belli Oldu

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır.  

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek, spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla kurulmuş okullardır.

Güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin, spor liselerine ise millî sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu sınıf öğrencilerinin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan kayıtları yapılabilmektedir.

Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şube, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şube olması esastır. Bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30 un üzerinde olamaz.

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar ile müzik, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği bölümleri bulunmaktadır.

Türkiye genelinde güzel sanatlar liselerinde 82 okulda 16.050 öğrenci, spor liselerinde ise 76 okulda 17.850 öğrenci eğitim almaktadır.

Güzel sanatlar ve spor lisesine başvurmak isteyen öğrenciler 10-28 Haziran 2019 tarihlerinde Ek-1 dilekçe örneği ile ilgili okul müdürlüklerine başvuru yapacaklardır.

Başvuru işlemleri aşağıdaki takvime göre yapılacaktır: