Atatürk
    Haberler
İMEP 3. Çırak Öğrenci Forumu Antalya'da Düzenlendi.

Çırak Öğrenci Forumlarının üçüncüsü "kapsayıcı çözüm için diyalog" ilkesiyle 9-11 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlendi. 36 pilot mesleki eğitim kurumundan lider çırak öğrenciler ve lider öğretmenler ile 12 ilin esnaf ve sanatkâr odaları birliği temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 3. Forumun açılış konuşmaları; Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Ali Karagöz ve Expertise France Barış, İstikrar ve Güvenlik Departmanı Direktörü Sayın Xavier Cousquer tarafından gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği desteğiyle Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı İMEP kapsamında dört defa düzenlenmesi öngörülen Çırak Öğrenci Forumlarının ilki pandemi koşulları nedeniyle dijital platformda Ekim 2021'de, ikincisi ise 2022 yılının Haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Çırak öğrenci forumlarıyla; öğrencilerin sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi, öğretmenleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelerek içinde bulundukları eğitim sistemine dair katılımcı süreçler yürüterek seslerini duyurmalarına imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrenciden öğrenciye yaklaşımı ile gençler arasında etkileşim oluşturmak, sosyal uyumlarına katkıda bulunmak ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için alan yaratmak da çırak öğrenci forumlarının hedefleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerin kendilerini değerli hissettikleri, birlikte öğrendikleri ve eğlendikleri süreçlerin kurgulandığı 3. Çırak Öğrenci Forumunda takım çalışmalarının ve grup birlikteliklerinin ön planda olduğu aktiviteler üç gün içine yayıldı ve kapsayıcı çözüm önerileri için fikirler alındı. Ayrıca öğrenciler Cumhuriyetimizin 100. Yılı resim atölyesi etkinliğinde renkli çalışmalar sergilediler.