Atatürk
    Haberler
İMEP Deneyim Paylaşımı Fransa-Paris Çalışma Ziyareti Düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB MTEGM) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülen İstihdam için Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi özelinde Fransa'daki sistemini gözlemleyebilmek, farklı uygulamalar konusunda bilgi edinmek ve İMEP uygulama okullarında yapılan çalışmaları, aktarmak amacıyla 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Paris'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Deneyim paylaşımı amacıyla düzenlenen ziyarette Genel Müdürümüz Sayın Ali KARAGÖZ, ilgili daire başkanlarımız ve proje ekibimiz ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Expertise France ve EDUSER temsilcileri katılım sağladı.

Çıraklık ve yetişkin mesleki eğitimine ilişkin kamu politikaları yapan kurumlar ziyaret edilerek Fransa'da yetişkinlere yönelik mesleki eğitim ve çıraklık konusunda bilgi alındı. Çalışma, İstihdam ve Entegrasyon Bakanlığı temsilcisi tarafından yenilikçi girişimler tanıtıldı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve mültecilerin katılımı için girişimler aktarıldı.

Ayrıca, Fransa'da çırak öğrenciler için yapılan yönlendirme ve teşvikler konusunda farklı aktörlerin deneyimleri, kamu, özel kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleri, konuyla ilgili olan projeler, oluşturulan platformlar ve çalışma örnekleri konusunda ilgili kurumlarla bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kamu-özel ortaklığı ile hayata geçirilen otomotiv eğitimi okulu ziyaret edilerek okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Çalışma ziyaretinin tüm aşamalarında önümüzdeki dönem hayata geçirilmesi planlanan projenin ikinci faz çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.