Atatürk
    Haberler
ULUSLARASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ YAYGINLAŞIYOR

Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında dünya genelinde uluslararası öğrenci hareketliliğinin sağlanması, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerinin mesleki ve teknik eğitim yoluyla karşılanması, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirilmesini, mesleği değerli kılmak için geliştirilen strateji ve politikalar doğrultusunda ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliği ile kabul gören girişimci, üretken, ekonomiye değer katan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, uluslararası mesleki eğitim kapsamındaki öğrencilerin diğer ülkeler ile Ülkemiz arasında siyasi, sosyal, kültürel ve ticari alanlarda birer kültür elçisi olmalarının sağlanması amacıyla 02 Haziran 2022 tarihinde “Uluslararası Öğrencilere Verilecek Desteklere İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamında;

1. İstanbul/Bahçelievler-İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanında,

2. İstanbul/Beşiktaş-İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında,

3. Balıkesir/İvrindi-Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Maden Teknolojisi Alanı,

4. Bursa/Osmangazi-Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanında,

5. Konya/Selçuk-Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında,

6. Ordu/Altınordu-Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanında,

7. Ankara/Gölbaşı-Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanında,

2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmek üzere Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapsamına alınmışlardır.

Uluslararası Eğitim Programı için MEB tarafından uygun görülen okulların öğretim süresi Türkçe Hazırlık +4 yıl olmak üzere toplamda 5 yıldır. Bu okullarda MEB tarafından hazırlanan ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanmakta olup, eğitim ve öğretim Türkçe yapılmaktadır.

Bu okullara 2022 yılı Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Uluslararası Öğrenci Seçimi Ve Yerleştirme E-Kılavuzunda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılan sınava; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşı olan, ülkemizde 8 inci sınıfı bitirenler seviyesinde denklik işlemleri yapılan ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre Uluslararası Eğitim Programı kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yerel yerleştirme ile öğrenci alınan Anadolu Meslek Programlarının ilgili alanlarına onar öğrenci yerleştirilmiştir.

2022 icraatlarından 2023 hedeflerine eğitimde “Türkiye Yüzyılı” Belgesinde 2023 yılında 3(üç) yeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de Uluslararası Meslek Lisesi kapsamına alınarak, mesleki eğitimde uluslararasılaşmanın arttırılması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda;

1. Konya/Karatay-Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Tarım Alanında

2. Ankara/Etimesgut-Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında,

3. Antalya/Serik-Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanında

2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmek üzere Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapsamına alınmışlardır.

 Bu liselere Başvurular 2023 Yılı Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Uluslararası Öğrenci Seçimi ve Yerleştirme E-Kılavuzunda yayınlanan Takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Buna göre; 2-26 Mayıs 2023 tarihinde Başvurular alınacak olup, 4 Haziran 2023 tarihinde Yazılı Sınavlar, 4-9 Haziran 2023 tarihinde ise Sözlü Mülakat Sınavı yapılacaktır.

12 Haziran 2023 tarihinde Sonuçlar ilan edilecek olup, 11-15 Eylül 2023 tarihinde yerleştirme işlemleri yapılacaktır.