Atatürk
    Haberler
2023 Avrupa Beceri Yılı ile Meslek Liseleri, becerilerini ön plana çıkarıyor.

               Avrupa Birliği genelinde belirlenen BECERİ teması üzerine farkındalık geliştirmek, ülkeler içerisinde bu temaya ilişkin diyalog ve etkileşimi artırmak ve hedef kitleleri bilgilendirerek davranış değişikliklerini teşvik etmek amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından 2023 yılı “Avrupa Beceri Yılı” ilan edilmiştir. Yıl boyunca yapılanlar ve elde edilen kazanımlar AB çapında yeni plan ve politikaların geliştirilmesine kaynaklık etmektedir.

               2023 Avrupa Beceri Yılı kapsamında, AB genelinde, insanların kaliteli işler için doğru becerileri edinmelerine ve ilgili tüm paydaşların, bireylerin beceri eksikliklerini gidermelerine yardımcı olacak etkinlikler ve faaliyetler düzenlenecektir. Hem iş arayanlar hem de işverenler çok sayıda fırsata erişebilecek, deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacaklardır. Mesleki ve teknik eğitim alan öğrenciler ve burada görev yapan öğretmenler dâhil olmak üzere, beceri kazandırmaya yönelik tüm eğitim kademeleri de kampanyanın hedef kitlesi içerisindedir. Avrupa Beceri Yılı, becerileri ön plana çıkarmaktadır. İnsanların kaliteli işler için doğru becerileri edinmelerine yardımcı olmak ve bu konuda farkındalık gelişmesini sağlamak için tüm paydaşlarla bu doğrultuda birlikte hareket edilecektir.

               Tüm yılın “Beceri” teması çerçevesinde kurgulanıyor olması, başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere tüm eğitim kademeleri için mevcut yapılan faaliyetlere dikkat çekebilmek için oldukça önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Mesleki ve teknik eğitim dâhil olmak üzere, eğitim camiasında elde edilen kazanımların uluslararası çapta görünür kılınması, olumlu sonuçların etkisini daha da artıracaktır. Bunun yanında, mesleki ve teknik eğitime ilişkin farkındalık geliştirme ve tanıtma çalışmalarının yapılabilmesi için Avrupa Beceri Yılı ve Avrupa Mesleki Beceri Haftası etkinlikleri önemli bir araç olabilecektir.

               Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi öncülüğünde, sanayisi, ticareti, kültür ve turizmi ile ülkemizin öncü şehirlerinden olan Denizli ilinin mesleki eğitimde sağladığı başarıların görünürlüğünün artırılması amacıyla 27 Nisan 2023 tarihinde Denizli Ticaret Odası ortaklığı ile “2023 Avrupa Beceri Yılı” etkinlikleri kapsamında Denizli Ticaret Odası önünde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların, halkın ve diğer tüm paydaşların geniş çaplı katılımıyla döner sermaye işletmesi olan 16 okulun ürünlerinin sergilendiği çalışma yapılmıştır.