Atatürk
    Haberler
Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri geri dönüşüm otomatı üretti

DENATMATİK Geri Dönüşüm Otomatının amacı öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmaktır. Pet şişe, cam şişe ve teneke kutu ambalaj atıklarını toplamaya yarayan bu cihaz, toplanan atıkları sensörlerle algılayarak sayan, toplanan atıkların toplam miktarını ekranda gösteren, atıkların kim tarafından atıldığını belirli kodlarla ve kart okuma sistemiyle ekranda gösteren, bu ekran çıktılarını çeşitli alanlarda (okul idaresi, okul kantini, okul kooperatifi gibi) kullanılabilmesi ile kişilere (öğrencilere) puan veren, geri dönüşüme teşvik eden, geri dönüşüm oranını artıran, dünyamızın daha yaşanabilir hale gelmesi için eğitim kurumlarımızda öğrencilerimizi geri dönüşüm bilincini veren bir cihaz olması amaçlanmıştır.

Sistemin Çalışması ve Yapısı:

Ön kısmında erişilebilir konumda olan ve geri dönüşüm için toplanacak malzemelerin çeşitliliğine göre farklı ebatlarda olabilecek bir atıp bırakma deliği, dokunmatik ekran konumlandırılmıştır. Pet şişe, cam şişe ve teneke kutu için ideal olarak dairesel kesitli bir atık bırakma giriş haznesi seçilmiştir. Atık bırakma giriş haznesi önüne yerleştirilebilen bir sensor ile açılıp kapanabilen özel tasarım kapak yapılmıştır.

İç kısımda ise atık bırakma deliğinin hemen sonuna konumlandırılmış mamul yönlendirme mekanizması vardır. Atık kabul mekanizmasını geçen atıklar yönlendirme mekanizması ve sensörlerin kontrolünde birikme haznesine düşmektedir.


Tüm projeyi yöneten ise ECU yani elektronik kontrol ünitesi algılayıcılar vasıtasıyla atık algılayıcı sensör sayesinde atığı kabul mekanizması açılarak atık giriş haznesinden atık iç kısma geçer. İç kısımdaki atık yönlendirici mekanizma ve atığın son olarak biriktirme haznesine girdiğini gören sensor atık girişini onaylayarak atığı atan kişiye puan ve toplam atık miktarıyla ilgili verileri dokunmatik ekrana yazar.

Atık toplama hazneleri içinde biriktirilen pet şişe, cam şişe ve teneke kutu atıklar belirli süreler ile sistem tarafından seviye algılayıcı doluluk halinin rapor verilmesi ile alınarak yerine boş bir toplama haznesi konur. Makinelerden alınan atıklar taşınarak bir hurda mahallinde biriktirilir. Bu sayede elle toplama doğadan toplama veya çöpten ayrıştırma gibi zor süreçlerle uğraşmadan atık kaynağında toplanabilmektedir. Bu makinayla atık toplama ayrıştırma işlem maliyetleri oldukça düşmektedir. Ayrıca geri dönüşüm oranını arttıracağı, kişilere geri dönüşüm için teşvik edici puanlama olması, geri dönüşüm farkındalığı yaratmaktadır.