Atatürk
    Haberler
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler

2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli uygulanmak üzere 9. sınıflar için 2023-40 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı ve ekinde bulunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler Tablosu ve Çizelgelerin Uygulanması İle İlgili Açıklamalar doğrultusundaki seçmeli dersler; 10, 11 ve 12. sınıflar için ise 2021-45 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı ve ekinde bulunan çizelgeler doğrultusunda seçmeli dersler seçilebilecektir.Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler Tablosu ve Çizelgelerin Uygulanmasına İlişkin Açıklamaları (2023-40) indirmek için tıklayınız...  https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_08/31212729_mtal_secmeli_dersler_2023_40.pdf


10, 11 ve 12.sınıflar için 2021-45 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararını indirmek için tıklayınız... https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_08/31213636_ek1636369405762_0.pdf


10, 11 ve 12.sınıflar için 2021-45 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı ekinde bulunan çizelgeleri indirmek için tıklayınız...

https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_08/31213710_ek1636369407240_1.pdf