Atatürk
Mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarında nasıl öğrenim göreceğinizi biliyor musunuz?

Sevgili öğrenciler;

Ülkemizin köklü eğitimi olan mesleki ve teknik eğitimde öğrenim görmek, aynı zamanda okurken çalışarak para kazanmak ve mezuniyetiniz sonrasında bir meslek sahibi olmak ister misiniz? O halde mezuniyet sonrası yüksek oranda istihdam sağlayan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına nasıl kayıt olacağınızı veya halihazırda başka okul türlerinde öğrenim görmekte iken nasıl nakil geleceğinizi biliyor musunuz?

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarını tercih ve yerleştirme

Mesleki ve teknik eğitim kurumları mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinden oluşmaktadır. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu Teknik Programları ile proje uygulanan Anadolu meslek programlarına merkezi sınav puanı ile öğrencilerin tercihleri doğrultusunda doğrudan alana yerleştirme gerçekleştirilir. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları ile mesleki eğitim merkezlerine ise sınavsız yani tercihe bağlı olarak öğrenci alınmaktadır.

Eğer tercih ve yerleştirme döneminde farklı bir okul türüne yerleştiyseniz ve mesleki ve teknik eğitim almak istiyorsanız; merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapabilirsiniz. 


Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik anadolu liselerine 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilir.

Alan ve dal seçimi

Anadolu teknik programları ile proje uygulanan Anadolu meslek programlarında öğrenciler 9.sınıfta doğrudan alana yerleştirilirken diğer Anadolu meslek programlarında alan seçimi 9 uncu sınıfın sonunda yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işlemi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt olmak isteyen öğrencilerin sağlık durumlarının mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bunun için sağlık/sağlık kurulu raporu ile bu durum belgelendirilir. Denizcilik alanını tercih edecek öğrencilerin ise Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden “Gemiadamı olur” kararı verilmiş sağlık raporunu alması gerekir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarına Nakil ve Geçişler

Diğer okul türlerinde öğrenim görmekte iken mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görmek isterseniz mesleki eğitim merkezlerine okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapabilirsiniz. Ancak 11 ve 12 inci sınıflarından nakil gelmek isterseniz 10 uncu sınıfa nakliniz kabul edilir.

Ancak daha önce mesleki eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapması gerekir.

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırdığınız takdirde aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine de kayıt yaptırabilir ve böylece yine diploma sahibi olabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken kredi itibariyle örgün ortaöğretim kurumuna nakil ve geçiş yapabilecek durumda olmanız ve örgün ortaöğretim kurumunda öğrenim görme şartını taşımanız durumunda ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayı sonuna kadar, ikinci döneminde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları ile mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirsiniz .

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görmekteyseniz mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarına ise 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapabilirsiniz. 

Eğer bir ortaöğretim kurumu mezunu iseniz ve mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmak istediğiniz takdirde 10 uncu sınıfa kaydınız yapılır. En az ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve ilgili meslek dalından kalfalık belgeniz var ise 12 inci sınıfa kaydınız yapılır.

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt, nakil ve geçiş işleyişi

5/9/2019 tarihinde mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçişlerle ilgili yapılan düzenlemeyle öğrenim durumunuz ve öğrenim gördüğünüz okul türünden mesleki eğitim merkezine nasıl kayıt, nakil ve geçiş olacağınıza ilişkin özet bir tablo bulunmaktadır.


Okul türüNasıl kayıt ve nakil olabilirim?
Açık öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte isenizKredi itibariyle ortaöğretim kurumuna nakil ve geçiş yapabilecek durumda olmanız ve örgün ortaöğretim kurumunda öğrenim görme şartlarını taşımanız gerekmektedir. Ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayı sonuna kadar, ikinci döneminde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar nakil ve geçiş işlemi yapılır. 
Herhangi bir ortaöğretim kurumunda öğrenim görmekte isenizHer sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir.
Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi 11 veya 12 inci sınıfında öğrenim görmekte isenizNakil ve geçiş durumunda mesleki eğitim merkezinin 10 uncu sınıfına kayıt yapılır. 
Herhangi bir ortaöğretim kurumu mezunu isenizNakil ve geçiş durumunda mesleki eğitim merkezinin 10 uncu sınıfa kayıt yapılır. 
En az ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve ilgili meslek dalından kalfalık belgeniz var iseMesleki eğitim merkezinin 12 inci sınıfa kayıt yapılır.