2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
Milli Eğitim Bakanlığımız, mesleki eğitimde sürekli hedef büyütüyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığımızca (MEB) son bir yılda mesleki ve teknik eğitime ilişkin çok sayıda yeni projeyi hayata koyduk ve mesleki eğitime ilişkin algıyı olumlu anlamda dönüştürdük. Bu kararlı duruş, mesleki ve teknik eğitimin her alanında gözle görülür somut başarıları da beraberinde getirdi. Bu başarının detaylarını ile ilgili, Milli Eğitim Bakanlığında mesleki eğitimden sorumlu Bakan Yardımcımız Mahmut Özer

“Mesleki ve teknik eğitim sektörlere ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştiren bir eğitim. Dolayısıyla sektörleri ve öğrenciyi birlikte memnun eden optimal bir çözüm yakalamadığınızda attığınız adımların sürdürülebilirliği yok. Bu nedenle sektör, öğrenci ve okul ve öğretmeni merkeze alarak sahici sorun alanlarını ve çözümlerini kısa sürede belirleyerek işe başladık. Zaten bu konular yıllardan beri konuşulan konulardı. Tüm bu konuşulanları, yazılanları bir süzgeçten geçirdik. Tüm paydaşlarla hızlı değerlendirme toplantıları yaptık. Atılacak adımlara, yani çözümlere yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirdik. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da bunlar ana hatları ile ortaya koyulmuş durumda. Geliştirilen çözümler sektörü de, öğrenciyi de, öğretmeni de merkeze alıyordu. Birisinde yapılacak iyileştirmeyi diğeri pahasına yapan bir çözüm değildi. Bu nedenle sorunların çözümlerine bir bütün olarak bakan bir yaklaşımı benimsedik. Sonrasında adımları atmaya başladık. Her atılan adım bir taraftan o konuyla ilgili çözümü getirirken diğer alanlardaki sorunların çözümünü de kolaylaştırdığını gördük. Sonuç olarak mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi yönünde ciddi bir ivme yakaladık. dedi.

Patent, Faydalı Model ve Tasarım hakkında da konuşan Özer, “Bu dönem çok önemsediğimiz projelerden bir tanesi; mesleki ve teknik eğitimde patent, faydalı model ve tasarım konusu. Bu konuda potansiyel çok yüksek, ancak ürüne yeterince dönüşememiş şu ana kadar. Potansiyelle karşılaştırıldığında son on yılda sadece 29 patent ve faydalı model tescili alınmış olması da bunu gösteriyor. Bu nedenle yeni dönemde bu konuya odaklandık. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile işbirliği kurduk ve 81 ilde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu arkadaşlarımızı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığında eğitimden geçirdik. Bakanlık bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisini kurduk ve bu ofisin koordinasyonunda şimdi tüm illerimizde okullarımıza yönelik eğitim ve rehberlik çalışmalarını yürütüyoruz. Tüm başvuruları destekleyeceğiz. Daha sonra Bilim ve Sanat Merkezlerimizi (BİLSEM) de sürece dâhil ettik. Hedef olarak da bir yılda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda 100, BİLSEM'lerde ise 150 olmak üzere toplam 250 patent, faydalı model ve tasarım tescili hedef olarak koyduk. Çok rahat bir şekilde bu hedefimize de ulaşacağımıza, hatta diğer alanlarda da yaşadığımız gibi bu hedefi yükselteceğimize inanıyorum.” dedi.