2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
Mesleki eğitim merkezlerinde verimliliği arttıracak yeni materyaller kullanımda

Bakanlığımız ile UNICEF arasında 26.03.2018 tarihinde imzalanan Çalışma Planı kapsamında bakanlığımız 2023 Vizyonunda bulunan mesleki ve teknik eğitime yönelik hedeflere ulaşmaya yönelik birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Bu kapsamda; Mesleki Eğitim Merkezlerinde görev yapan Koordinatör Öğretmen, Rehber Öğretmen ve Usta Öğreticilere yönelik El kitapları ile mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerimize yönelik Psiko-Sosyal Destek Modülleri ilk defa olacak şekilde öğrencilerimize yönelik uygulanan rehberlik tanıma, ölçme ve değerlendirme dokümanları hazırlanmıştır.

Usta Öğretici El Kitabı meslek oda ve birliklerinin temsilcileri ve Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü personelinin katılımı ile yapılan çalıştalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kitapçık Usta Öğreticilerin işletmede meslek eğitimi alan öğrencilerimize karşı eğitim, tutum ve davranışlarında dikkat etmesi gereken hususlara yönelik hazırlanmıştır.

Koordinatör öğretmen El Kitabı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızda görev yapan 25 Koordinatör Öğretmen ve 5 idarecinin katılımı ile Diyarbakır'da yapılan üç günlük çalışmada hazırlanmıştır. Bu kitapçık ile koordinatör öğretmenlerin yapmış olduğu işletme ziyaretlerinde etki li koordinatörlük yapmalarına yönelik hazırlanmıştır.

35 Rehber Öğretmen ve 5 Teknik Öğretmenin katılımı ile İstanbul ve Ankara'da yapılan toplam 4 günlük çalışma sonucunda Rehber Öğretmen El Kitabı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu kitaplar Mesleki Eğitim Merkezlerinde görevli rehber öğretmenlerimizin rehberlik hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla hazırlanmış olup yayımlanmak üzere özel eğitim ve rehberlik genel müdürlüğü ile paylaşılmıştır.

Ayrıca 35 Rehber Öğretmen ve 2 Akademisyenin katılımı ile yapılan 3 günlük çalıştayda mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerimize yönelik Psiko-Sosyal Destek Modülleri hazırlanmıştır.

Hazırlanan El Kitapları ile Psiko-Sosyal Destek Modülleri UNİCEF'in katkıları ile yeterli sayıda basılarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımıza gönderilecektir.

Ayrıca mesleki eğitim merkezinde görev yapan Koordinatör Öğretmen, Rehber Öğretmen ve kayıtlı çırak öğrenciler ile öğrencilerin işletmede mesleki eğitiminden sorumlu Usta Öğreticilere yönelik ilk defa hazırlanan bu dokümanların dijital kopyası, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanarak ilgililerin istifadesine sunulacaktır.