2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
Ölçme Değerlendirme Merkezleri 1000 Okul Kapsamındaki Ögretmenlere Eğitime Başladı

Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 81 ilde belirlenen okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik olarak Sınıf İçi Değerlendirme Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecektir. Söz konusu toplantılar 13-22 Ocak 2021 tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlüklerince uygun görülecek gün ve saatte, Ölçme Değerlendirme Merkezleri koordinesinde yapılacaktır.

Toplantılar, bilişim araçları yoluyla Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bulunan okul yöneticisi ve tüm öğretmenlere duyurulacak ve çevrim içi araçlarla uzaktan katılım yoluyla gerçekleştirilecektir.