2023 Vizyonu
Atatürk
    Haberler
Patent Sayısı İçin Büyük Adım

Patent, faydalı model ve tasarım tescili konusunda sıkıntılı durumda olan ülkemiz için Türk Patent ve Marka Kurumu son yıllarda bu konuda farkındalığı artırmak adına çok önemli adımlar atmaya başladı. Bu adımları olumlu sonuçlara taşımak için Milli Eğitim Bakanlığı sürece dahil oldu.

Bilindiği üzere Bakanlığımız, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı ana temalarından birisini "patent, faydalı model ve tasarım geliştirme" olarak belirledi. MEB Mesleki ve Teknik eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bu konunun iki önemli açıdan önemli bir adım olacağını belirtti.

"Birincisi, bu konu aynı zamanda bir kültür meselesi olduğu için ortaöğretim seviyesinde bir kültür oluşturmadan sadece yükseköğretim aşamasında başarılı olmak zor. Ortaöğretim seviyesinde oluşturulacak kültür, yükseköğretimi de besleyecek. Bu nedenle ortaöğretimde ana odak konularından birisinin bu olması ülke sathında farkındalığı ciddi bir şekilde artıracak.

İkincisi, mesleki ve teknik eğitim doğası gereği patent, faydalı model ve tasarım geliştirmede oldukça yüksek potansiyele sahip." 

Tanıtım, Eğitim ve Rehberlik

Eylül ayı içerisinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Patent, Faydalı Model ve Tasarım Ofisi kurduk. 81 ilde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürlerimizin tamamının bu ay Türk Patent ve Marka Kurumunda eğitim alacaklar. Ayrıca sonrasında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın tamamında öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik tanıtım, eğitim ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Diğer taraftan Ulusal Ajansla görüşmemizde 2020 yılında Erasmus+ programı kapsamında öğrenci ve öğretmen hareketliliğinde patent, faydalı model ve tasarımı odak noktalarından birisi olmasında mutabık kaldık. Diğer taraftan teknoparklarla geliştirdiğimiz iş birliklerini de bu amaçla kullanacağız.

Bakanlık olarak yeni dönemde 100 patent, faydalı model ve tasarım tescilini hedefliyoruz. Bu süreçte mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle birlikte yürüttüğümüz proje okullarına ağırlık vereceğiz. Böylece sektörlerin de patent, faydalı model ve tasarım geliştirme konusunda birikimlerinden yararlanacağız.