Atatürk
    Haberler
Projelerimiz Ankara’da Proje Fuarında Sergilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi öncülüğünde gerçekleştirilen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Proje Fuarı 17 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 (IPA II) Döneminde finanse edilen projelerin sergilendiği fuara Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı önemli bir katılım gösterdi. Fuar organizasyonunda Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yanında, IPA II Döneminde desteklenen hibe projelerini yürüten 76 kuruluş yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuara Genel Müdürümüz Sayın Nazan ŞENER katılım sağladı. METEK III Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve hibe bileşeni projeler ile alakalı bilgi alan Genel Müdürümüz, farklı projelerden hibe faydalanıcısı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin stantlarını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Genel Müdürümüz ile birlikte Daire Başkanlarımız da çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Meslekî ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (METEK III) Projesi fuarda önemli bir yer tuttu. Projenin Teknik Yardım Bileşeni Millî Eğitim Bakanlığı standında tanıtılırken, Hibe Bileşeni kapsamında hibe alan faydalanıcı kuruluşlar da çalışmalarını tanıtma fırsatı buldular. METEK III Projesi kapsamında hibe alan 18 kuruluşun 15 tanesi fuara aktif katılım sağladı.

Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de fuarın katılımcıları arasındaydı. IPA II Döneminde yürütülen farklı proje çağrılarından hibe desteği alan 7 okulumuz çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu. Okullarımızın projeleri kapsamında geliştirdiği sanal gerçeklik uygulamaları oldukça ilgi çekerken, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmalar da takdir gördü.