Atatürk
    Haberler
GEYVE SİNAN BEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN “RENKLİ KELİME BULMACA OYUNU” TASARIMI YAPILDI

Sakarya İli Geyve İlçesi Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için “Renkli Kelime Bulmaca Oyunu” tasarımı yapıldı.

Okul tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna 2022/003832 başvuru numarası ile yapılan “Renkli Kelime Bulmaca Oyunu” isimli tasarım 07/04/2022 tarih ve 2022 003832 tescil numarası ile tescillenmiştir. Tasarımın ayrıntıları aşağıda belirtildiği gibidir.

1. “Renkli Kelime Bulmaca Oyunu” ile Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyinde haftalık ders çizelgelerinde belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler ile serbest etkinlik saatlerinde hatta okul saatleri dışında evlerinde aileleri ve arkadaşları ile birlikte görsel algılarını, el becerilerini, el göz koordinasyonunu, sosyal yaşama uyum ve okuma becerilerini geliştirilmesi amaçlanmıştır.

2. Materyaller Üç bölüme ayırarak kullanılabilmektedir:

1.Bölüm Kelime Bulmaca Oyunu: Kelime bulmaca oyununda öğretilmesi hedeflenen kelimeler önceden tespit edilmelidir. Öğrenciler, karışık harf tablosundan soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya göstererek ilgili kelimeleri bulmaya çalışırlar.

2.Bölüm Dikkat Geliştirme Uygulamaları: Çocuklardaki dikkatin devamını sağlayan odaklanmayı artıran ve öğrenme güçlüğünün giderilmesine yardımcı olan etkinlikler yer almaktadır.

3.Bölüm Kelime Türetme Uygulamaları: Özellikle günümüzde üzerinde oldukça fazla durulan farkına varmadan öğrenmeyi sağlamada oyunların yeri yadsınamaz. Bu açıdan baktığımıza bu bölümde eğitimcinin hayal gücüne göre birçok etkinlik bu bölümde yapılabilir. Örneğin kelime bulmaca oyunu, Serbest çağrışım oyunu, Son harf oyunu Sözcük türlerinin öğretilmesi, Atasözlerini bir araya getirme vb. oyunlar bu bölümde rahatlıkla tekrar tekrar oynanabilmektedir.