Atatürk
    Haberler
METEK III Projesi kapsamında, teorik ve uygulamalı işbaşı eğitimleri tamamlandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ( MTEGM ) Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (METEK III) Projesi kapsamında, teorik ve uygulamalı olarak devam eden işbaşı eğitimleri, Ankara ve Antalya’da tamamlandı.

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine odaklanan faaliyetler uygulanmaya devam ediyor. Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (METEK III) Projesi kapsamında farklı konu ve hedef kitlelere uygun öğretmen eğitimlerinde uygulamalar ve gelecek dönemler için de faaliyetler planlanmaya devam ediyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan Matematik, İngilizce, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerine yönelik olarak beş günlük öğretmen eğitimi programı projenin pilot illerinden olan Çanakkale’de 27-31 Mart 2023 tarihlerinde tamamlandı. 

3 Alan Uzmanı yönetiminde ilerleyen eğitime 47 öğretmen katıldı. Eğitim sürecinin oldukça faydalı geçtiğini belirten öğretmenler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yenilikçi teknik ve yöntemlerle daha fazla desteklenmesini ve yeni eğitimler düzenlenmesini beklediklerini belirttiler. Mesleki yabancı dil ve mesleğe uyumlu fen ve matematik uygulamaları eğitimleri pilot illerde uygulanmaya devam edecek. Bir diğer eğitim 3-7 Nisan 2023 tarihlerinde Tekirdağ’da 48 öğretmenin katılımıyla uygulanacak.

Proje kapsamında uygulanan 3000 mesleki ve teknik alan öğretmeninin işbaşı eğitimleri faaliyeti kapsamında da eğitimler uygulanmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde Ankara’da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri, Antalya’da Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarından 76 öğretmen 10 iş günü boyunca alanlarına özgü uygulamalı eğitimler aldılar. Nisan, Mayıs, Haziran ve diğer devam eden aylar için de projenin 25 pilot alan öğretmenlerine uygun işbaşı eğitimler planlanmaya devam ediyor. İş başı eğitimlerde toplam 1050 alan öğretmeninin uygulamalı eğitimi tamamlandı.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında güncellenen öz değerlendirme araçları üzerine pilot okulların öğretmenlerin 3’er günlük eğitimlere katılıyor. Pilot illerde uygulanan eğitimlerde, öz değerlendirme araçlarında yapılan güncelleme ve gelişmeler ile yenilenen öz değerlendirme portali tanıtılıyor. Eğitimlere katılan öğretmenler, Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında pilot uygulamalarda görev yapacak. Ayrıca, Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik konulu bilgilendirme toplantılarıyla daha geniş kitlelere ulaşılması sağlanıyor.