Atatürk

(Ankara Adliye Mektebi Talebesi 1924)

(Ankara Ticaret Mektebi Talebesi 1924)

(Ankara Ticaret Mektebi Talebesi Derste 1924)

(Aydın Sanayi Mektebi Talebesi Derste 1924)

(Bursa Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi Öğrencileri 1885)

(Bursa Ziraat Mektebi Hoca ve Talebesi 1927)

(Kimsesiz Çocukları  Topluma Kazandırmak ve Meslek Öğretmek Amacıyla Kurulan Darüleytam 1914)

(Edirne Ziraat Mektebi 1881)

(Erenköy İnas Mektebi Talebesi 1911)

(Samsun İstiklal Ticaret Mektebi Hoca ve Talebesi 1921)

(İzmir Sanayi Mektebi Talebesi 1915)

(İzmir Mithat Paşa Sanayi Mektebi 1915)

(Kastamonu Sanayi Mektebi Talebesi 1927)

(Kastamonu Sanayi Mektebi Atölyesi 1927)

(Taşmektep Kastamonu Sanayi Mektebi 1927)

(Konya Sanayi Mektebi Marangoz Atölyesi 1901)

(Konya Sanayi Mektebi Atölyesi 1901)

(Sanayi-i Nefise Mektebi Talebesi 1882)

(Sanayi-i Nefise Mektebi Talebesi 1928)

(Selçuk Hatun Kız Sanayi Mektebi 1926)

(İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928)

(İstanbul terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928)

(İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Okulu Talebesi 1928)

(Ankara Ticaret Mektebi Talebesi 1924)(Ankara Sanayi Mektebi Marangoz Atölyesi 1905)