Atatürk
Ulusal Meslek Standartları

Ulusal Meslek Standartları

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. 
Meslek standartlarının şekli ve içeriği "Meslek Standardı Formatı"na uygun olmak zorundadır.

Standardı yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir.

Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci


Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Gerekli Veriler:

Yayımlanmış Ulusal Meslek Standartları
Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Linki            

Taslak Meslek Standartı Görüş ve Değerlendirme Formu                                                                                         
Ulusal Meslek Standartı Güncelleme Formu 

Meslek Standartı Formatı (Rehber)                         
Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Ortak Başvuru Formu