Atatürk
Önceki Öğrenmelerin Belgelendirilmesi

Önceki Öğrenmelerin Belgelendirilmesi

Geçmişte bir mesleği icra etmiş ancak ilgili mesleğe ait herhangi bir mesleki eğitim belgesi olmayanlar Çalıştığı mesleğe ait SGK sigorta dökümleri ve istenen diğer belgelerle birlikte en yakın Mesleki Eğitim Merkezine başvuru yapması gerekmektedir. İlgili merkezde yapılacak değerlendirme sonucuna göre Kalfalık ve Ustalık sınavlarına doğrudan girerek başarılı olmaları halinde kısa sürede belge sahibi olabilirler. Bu işlemle, Milli Eğitim Bakanlığının 02.10.2017 tarihinde yayımladığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge ile yapılmaktadır.

Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik başvurusunun mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurum müdürlüklerine sınav döneminin başlangıcından en az bir ay öncesine kadar yapılması gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, bir sonraki sınav dönemi için kabul edilir.

İlgili Yönerge