Atatürk
İş Arama

İş Arama

Meslek nedir?
Meslek, insanlara yararlı mal veya hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek için yapılan belli bir eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş olan faaliyetler bütünüdür. Hem bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için önemlidir, hem de toplumsal statü ve doyum sağlama aracıdır. Bu açıdan bakıldığında meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal bir yarar sağlar.

İş ve meslek birbiri ile çok ilintili ve sıkça karıştırılan kavramlardır. Bir kimsenin mesleği olabilir ancak işi olmayabilir. İş nedir diye baktığımızda; mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya konulmasıdır.

Seçtiğimiz meslek yaşamımızda neleri etkiler?
Gelir düzeyi
Sosyal statü
Özel yaşam ve sosyal ilişkiler
Zamanı kullanma biçimi
Kendimizi ifade etme, gerçekleştirme fırsatı

Mesleğimizi Seçerken Nelerden Etkileniriz?
Bireysel özellikler: İlgi, yetenek, değer, amaç, beklenti, kişilik özellikleri, fiziksel özellikler, bireyin kendisi ve mesleklerle ilgili algılamaları, mesleki olgunluk vb.
Sosyal özellikler: ailenin özellikleri, içinde yaşanılan kültürün mesleklere ve cinsiyete dayalı algılamaları, sosyal yapı, medya vb.
Politik, ekonomik, yasal ve sisteme ilişkin özellikler: Ülkenin ekonomik yapısı, yasalar, eğitim ve sınav sistemleri, iş bulma olanakları vb.
Şans: Sağlık koşulları, doğal olaylar, beklenmeyen durumlar vb.

Meslek Seçme Süreci
Mesleki gelişim sürecinizin en önemli aşamalarından birisi meslek seçimidir. Meslek seçiminizi ne kadar bilinçli yaparsanız iş hayatımızda da o kadar verimli, başarılı ve mutlu olursunuz.

Seçtiğiniz meslekte;
Nasıl bir eğitime gerek olduğunu,
Sizi ne tür görev ve rollerin beklediğini,
Ne tür çalışma koşullarının olduğunu,
İş bulma olanaklarını,
Kazanç durumunu bilmeniz daha sağlıklı seçimler yapabilmenizi sağlar. 
Kişisel ve sosyal özelliklerimiz, içinde bulunduğumuz ülkenin politik ve ekonomik yapısı, eğitim sistemi, iş bulma olanakları ve bunlarla birlikte şans faktörü de meslek seçimimizde oldukça etkilidir.

Meslek seçimi, yaşamımızda aldığımız önemli kararlardan biridir. Günümüzün büyük bir bölümünün iş ortamında ve işe yönelik faaliyetlerle geçtiğini düşünürsek, meslek seçiminin ne kadar önemli bir karar olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Meslek seçimi sadece ne iş yapılacağı ile değil aynı zamanda nasıl bir yaşam sürüleceği ile de ilgilidir. Bireyin seçtiği meslek gelecekteki yaşam standardını, tarzını ve sosyal yaşantılarını belirleyici bir rol oynamaktadır. Mesleğe adım attıktan sonraki yaşam, genellikle, seçilen meslek çevresinde gelişir. İleriki dönemlerde meslek ya da iş değiştirme şansımız olsa da, ülkemiz koşulları, bireysel kabullenmişlik ya da riski göze alamama gibi nedenlerle bu iş değiştirme alternatifini kullanan kişi sayısı oldukça azdır. Bu nedenle meslek seçimi ile ilgili vereceğimiz karar bir anlamda geleceğimizle ilgili vereceğimiz önemli bir karardır. Yaşamın ilk dönemlerinden başlayarak aile, okul ve çevre ile yapılacak çalışmalarla bireyin kendisine en uygun mesleği seçmesine yardımcı olunmalıdır. Doğru kararlar mutlu ve istendik bir yaşam demektir.

Neden bir işte çalışırız?
Bir meslek seçmemizin ve bir işte çalışmamızın pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

Gelir elde etmek: Mesleğimizden elde ettiğimiz gelir bizim nerede oturacağımız, nasıl giyineceğimiz, nasıl bir sağlık hizmeti alacağımız gibi birçok alanda yaşamımızı etkiler.
Kişisel gelişim: Mesleğimiz, ilgilerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda yeteneklerimizi kullanarak kendimizi geliştirmemizi ve özgüven sahibi olmamızı sağlar.
Bireysel kimlik: Mesleğimiz ben kimim ve ne iş yapıyorum sorularına cevap bularak bireysel bir kimlik oluşturmamızı sağlar.
Statü: Mesleğimiz bizim toplumdaki konumumuzu ve toplumsal saygınlığımızı belirler.
Sosyal ilişkiler: Mesleğimiz kimlerle arkadaşlık edeceğimizi, kiminle evleneceğimizi, hangi sosyal etkinliklerde bulunacağımızı, çocuklarımıza nasıl bir eğitim ortamı sağlayacağımızı belirler.
Mutluk ve başarı: Sevdiğimiz bir meslekte çalışmak beraberinde başarı, mutluluk ve mesleki doyumu da getireceğinden mesleğimiz, monoton bir yaşam yerine dinamik bir yaşam sürmemizi sağlar.

Meslek Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler
Mesleğimizi seçerken, yapmaktan hoşlandığımız etkinlikleri ve bulunmayı tercih ettiğimiz ortamları düşünmeliyiz.
İnsanlarla yüz yüze çalışmak mı istersiniz?
Makinalar ve araçlarla mı çalışmak istersiniz?
Kapalı ortamlarda, masa başında mı çalışmak istersiniz?
Yalnız başınıza mı çalışmak istersiniz?
Hareketli ya da sakin bir işte mi çalışmak istersiniz?
Yoksa açık havada çalışmak mı sizi mutlu eder?
Bu ve benzeri soruları kendimize sorarak kendimizi keşfetme yolculuğumuza daha hızlı devam edebiliriz.

Mesleğimizi seçerken, ilgilerimizi, yapabildiklerimizi ve bir meslekte önemli gördüğümüz durumları göz önünde bulundurmalıyız. Bu süreçte seçeceğimiz mesleğin ne tür bir eğitim gerektirdiği ve iş bulma fırsatlarını da göz önünde bulundurmalıyız.
Mesleki hedeflerimizi belirlerken ve çevremizdeki fırsatları değerlendirirken, hobilerinizi, katıldığınız eğitim etkinliklerini, kursları vb. konuları göz önünde bulundurmanız gerekir. 

Mesleki Gelişime Katkısı Olan Çalışmalar

Gönüllü Çalışma 
Gönüllü çalışma yapmak, ,ilgi duyduğumuz bir alanda karşılık beklemeden çalışmaktır. Bu çalışmalar hem bireysel gelişimimize, hem de topluma katkı sağlar. Pek çok alanda, ulusal ve uluslar arası sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılabilmek mümkündür.
Gönüllü çalışmalar yeteneklerinizin farkına varmanızı sağlar. 
Gönüllü çalışmalar farklı insanlarla tanışmanızı ve iletişim ağınızı geliştirmenizi sağlar. Bu iletişim ağı iş hayatında size katkı sağlayabilir. 
Bir işte çalışmanın, bir projede yer almanın ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Çalışma koşulları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Gönüllü çalışma sayesinde kendinizi keşfedebilirsiniz. Örneğin, ekip çalışmasına yatkın olup olmadığınızı değerlendirebilirsiniz. 
İş hayatında bir sorunla karşılaştığınızda farklı çözüm yolları geliştirirsiniz.
Kendinizi geliştirmek için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. 

İş Deneyimi 
İş deneyimi hayatımız boyunca, her hangi bir zaman diliminde ve herhangi bir alanda yaptığımız tam zamanlı ya da yarı zamanlı (part time) çalışmalar olabilir. Yaz tatillerinde yapılan sezonluk işler, bir restoranda yarı zamanlı çalışmak, bir ustanın yanında çıraklık yapmak, bilimsel bir projeye katılmak, gönüllü çalışmalar yapmak, okulunuzun kütüphanesinde ya da bilgisayar laboratuvarında çalışmak birer iş deneyimi olarak mesleki gelişiminize ve meslek seçme sürecinize katkı sağlayabilir.

Transfer Edilebilir Beceriler
Bir alanda öğrenilen bilgi ve becerilerin başka alanlarda da kullanılabilir olmasıdır. Transfer edilebilir becerileriniz ne kadar fazla olursa okulda ve iş yaşamınızda o kadar başarılı olursunuz. Bu beceriler çok yönlü olmanızı ve size verilen görevleri kendinize en uygun yöntemlerle yapmanızı sağlar. Sahip olduğunuz bu beceriler birçok kişinin aynı işi yaptığı bir ortamda farklı olmanızı sağlayabilir.

Transfer edilebilir becerilere bazı örnekler;
Etkili dinleme
Etkili konuşma ve yazma
Düşünceleri ifade edebilme
Grup çalışmalarını kolaylaştırma
Organize etme
Müzakere edebilme becerisi
Arabuluculuk
Görüşme becerileri
Yordama becerileri
Yeni fikirler oluşturabilme
Sorunları tanımlayabilme
Kaynakları tanımlayabilme
Problem çözebilme
Analiz edebilme
Strateji geliştirme
Ayrıntılarla baş edebilme
Mentörlük
Çatışma yönetimi
Kriz yönetimi
Karar verebilme
Değişikliklere açık olma ve destekleme.
Yabancı dil bilgisi
Matematik bilgisi
Bilgisayar okur yazarlığı
İhtiyaçları tanımlayabilme