Atatürk
Kariyer Planlama

Kariyer Planlama

Doğru Bir Kariyer Planlama Nasıl Olmalıdır?
Öncelikle genel bir planlama taslağı oluşturmak gerekmektedir. Bu aşamada kişi belirli periyotlarda nasıl bir gelişme göstermek istediğine karar vermelidir. Yapılan bu genel planlamada tek bir seçeneğe bağlı kalmak yerine her ihtimale karşı ikinci bir seçim planı da oluşturmak akıllıca olacaktır. Kendini tanımak, özellikleri ve nitelikleri göz önüne alarak sektör belirlemek ikinci aşama olmaktadır. Bu aşamada hangi firma ve sektörlerin geleceğinin olduğunu ve hangileri için niteliklerinin uyduğunu belirlemek gerekmektedir. Bu planlama sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılması tüm kariyer planının başarısını etkileyecektir. 

İlk iki aşama sonrasında hangi alanda nasıl bir işte başarılı olacağına ve ilerlemek istediği yolu belirlemek gerekmektedir. Bu şekilde kariyer planının en önemli aşamasını tamamlamak mümkün olmaktadır.

Kişinin kendini objektif olarak değerlendirmesi ve bu önde yapması gereken çalışmaları belirlemesi gerekmektedir. Kişinin güçlü yönlerini bilmesi ve bu yönler üzerinde arttırıcı şekilde çalışması, zayıf yönlerini belirleyerek zayıflıklarını da azaltma yönünde çalışması gerekmektedir. Kendini tanıma sürecini tamamlayan kişi kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Planlama sürecinde en önemli konu ise kişinin kendini ve yapmak istediklerini çok iyi şekilde belirlemesidir. 

Tüm bu aşamaları adım adım, sağlıklı bir şekilde ve mümkün olduğunca kısa sürede geçtikten sonra uygulama için harekete geçmek, planın işe yaramasını sağlayacaktır. Seçeneklerinizi birkaç taneye indirdikten sonra, daha derinlemesine bir araştırma yapıp, o alanda çalışan kişilerle görüşmeler yapmalısınız. Artık bilinçli bir karar alabilirsiniz. İşte kendiniz için kariyer planlama böyle yapılır 

Mesleki gelişim sürecinde amaç belirlemek ve plan yapmak çok önemlidir. Mesleki gelişimimizi planlarken kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlememiz amaçlarımıza ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

  • Kısa vadeli hedefler:

Ders başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Seçimi düşünülen mesleğe temel olabilecek ders dışı ve sosyal etkinliklere katılma
Yabancı dil öğrenilebilecek kaynakları araştırma

  • Orta vadeli hedefler:

Seçmeyi düşündüğü mesleğin gerektirdiği özellikleri araştırır.
Yapmaktan hoşlandığı etkinlikler, yetenekli olduğu alanlar konusunda kendini daha iyi değerlendirmeye çalışır.
Kendi özellikleri ve beklentileri ile seçmeyi düşündüğü meslek arasında bağlantı kurmaya çalışır.
Seçmeyi düşündüğü mesleğe temel olabilecek ders dışı etkinliklere, sosyal etkinliklere katılır.
Bilgisayar mühendisi olmak için hangi alan/dalı seçmesi gerektiğini ve üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği bölümlerinin puanlarını araştırır.
Yabancı dil öğrenmeye başlar ve kendini geliştirebileceği etkinliklere katılır.
Üniversite sınavına hazırlanır.

  • Uzun vadeli hedefler:

İş arama becerilerini (özgeçmiş hazırlama, mülakat tekniklerini öğrenme vb.) geliştirir.
İşe başvuruda kullanılmakta olan yabancı dil sınavlarını geçer.
Mesleğe ilişkin iş fırsatlarını araştırır.
Mesleği ile ilgili yüksek lisans seçeneklerini araştırır.