Atatürk
Mülakat

Mülakat

Mülakat, şirket yöneticileri ve/veya işe alım uzmanı (şirketin kendi bünyesindeki veya aracı kuruluşun bünyesinde çalışan) ile başvuran adayın, bir oturumda birbirlerini daha iyi tanımak için bir araya gelmesidir. Yapılan ilk mülakat, adayın şirket kültürüne uyumunu irdeleme amaçlıdır. Bu aşamada adayın mülakatta kullandığı dil çok önemlidir ve sürecin olumlu sonuçlanabilmesi için şirketin/kurumun değerleri ve aradığı yetkinlikleri ile paralellik gösteriyor olması gerekir. Ayrıca ilk izlenim olması açısından mülakat, sadece niteliklerin ön plana çıktığı değil aynı zamanda fiziksel görünüş açısından da önemi haiz bir hadisedir.

Mülakat aynı zamanda başvuran adayın şirket ile ilgili fikir edinmesini de sağlar. Örneğin;
Şirketin çalışma anlayışı, İş Tanımı ve öncelikler, Çalışma Ortamı, İnsan Kaynakları Uygulamaları, Şirketin kurumsallığı.

Mülakat İçeriği:
Mülakatın içeriğini belirleyecek konular:
Adayın geçmişi, Kişiliği/davranış tarzları, Bilgi birikimi, Becerileri, Akademik başarıları ve kariyer hedefleri

Mülakat süresi
Seçilen mülakat çeşidine, başvuran aday sayısına ve şirketin işe alım sürecinin yapısına bağlı olarak değişebilir. Bu durum kamu ve özel ayrımı ile belirlenebildiği gibi, işin önemi ve niteliği ile de ilgili olabilir. Mülakata girilecek kuruma dair ön araştırma yapıp, özellikle internet ortamında forumlardaki yorumlara göre ön bilgi edinilebilir.

Mülakat Çeşitleri
a. Yetkinlik Bazlı - Davranış Odaklı Mülakatlar
Profesyonel hayatta yetkinlik, çalışanların başarılı olmalarını, fark yaratmalarını yani yüksek performansı yakalayabilmeleri için gerekli olan ya da zaman içinde kazanmaları gereken davranış alanları olarak da anlaşılabilir. Yetkinlik Bazlı - Davranış Odaklı Mülakatlar, adayın başarı potansiyelini belirlemek amacıyla deneyimlerinin davranışa yansıyan kısmına odaklanır.

Gelecekteki performansın göstergesi olarak geçmişte benzer ortamlarda gösterilen performans irdelenir,
İşe alım kararlarında yaşanmış, somut örnekleri ortaya çıkarır,
Detaylı, olay bazlı düşünebilmeyi gerektirir.

b. Geleneksel Mülakatlar
Geleneksel Mülakatlarda görüşmeyi yapan kişi açık uçlu, genel sorular yöneltir. Adaya "…… durumunda nasıl davranırsın?" gibi ortama bağlı sorular sorulur.

c. Panel Mülakatlar
Panel Mülakatlarda, yetkinlik bazlı ve geleneksel mülakat karma olarak yürütülebilir. Görüşmeyi yapan kişi sayısı birden fazladır. Paneli oluşturan bu kişiler adaya sırayla soru yöneltirler. Bu kişiler şirketin işe alım politikasına bağlı olarak İnsan Kaynakları ve mülakatın yapıldığı pozisyon ile ilgili yöneticilerden oluşur.

d. Grup Mülakatları
Grup Mülakatları genelde şirket tanıtımının ardından, vaka tartışmaları ve soru-cevap oturumları şeklinde yürütülür. Mülakata, bir oturumda katılan aday sayısı, birden fazladır. Bu oturumlarda adayların davranışları karşılaştırmalı olarak gözlemlenir. Aynı zamanda adaylar kılık kıyafet, birbirine davranış tarzları, iletişim becerileri (beden dili dahil) ve katılım alanlarında da değerlendirilir.

Mülakatta İrdelenen Özellikler
Şirketin aradığı özellikler (yetkinlikler) ile ilgili adaya fikir verebilecek iki önemli kaynak vardır. Biri şirketin web sayfası diğeri de verdiği iş ilanıdır. İlanda yer alan "Yetkinlikler" kısmı ile kullanılan dil uyumlu ise ilk aşama için yaklaşık %50 başarı sağlanmış olacaktır.

Genel olarak bakıldığında son yıllarda şirketler şu özellikleri mülakatta irdelemektedirler:
Analitik düşünme, Problem çözme, Özgüven ve motivasyon, Takım çalışması ve iletişim becerileri, Profesyonel olmaya yatkınlık
Planlama, Liderlik ve inisiyatif alabilme, Esneklik (belirsizlik ve stres altında çalışabilme) 

Örnek Mülakat Soruları
Grup Mülakatları genelde şirket tanıtımının ardından, vaka tartışmaları ve soru-cevap oturumları şeklinde yürütülür.

Bu pozisyona sizi tercih etmemiz için en önemli niteliğiniz nedir?
… firmasındaki stajınız/iş deneyiminiz süresince en büyük kazancınız ne oldu?
…. süreyle staj yaptığınız/çalıştığınız bu firmaya sizin en büyük katkınız ne oldu?
Birlikte çalıştığınız kişilerin kararlarınıza katılmadığı bir duruma örnek veriniz. Bu durumda nasıl davrandınız?
Kariyer hedefleriniz nelerdir? 5 ve 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?
En büyük başarısızlığınız neydi? Bundan ne öğrendiniz?
Nasıl insanlarla çalışmakta zorlanırsınız?
Kuvvetli ve gelişmeye açık yönleriniz nelerdir?
İş arkadaşlarınızla beraber tamamladığınız bir projeye örnek verir misiniz? Bu projedeki rolünüz neydi?
Birbiriyle zaman bakımından çakışan birçok işi bir arada yapmak zorunda kaldığınız bir durumu anlatır mısınız?
Fikrinizi etkili bir şekilde çevrenize ilettiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Aktardığınız fikir neydi? Sonuç ne oldu? Tekrar aynı durumla karşılaşsaydınız neyi farklı yapardınız?
Bugüne kadar iş hayatınızda yaşamış olduğunuz en önemli problem neydi? Nasıl çözdünüz?
Zor bir durumdan kurtulmak ya da bir sorunla karşılaşmamak için önemli bir kararı hızlı almak zorunda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız?

Adayın Mülakat sırasında yapması gerekenler
Mülakat yerine zamanında gidin. Bu, "belirtilen saatten 10 dakika önce" demektir
Kendinizi, sizi karşılayan asistana/ sekretere tanıtın.
Mülakat odası yakınında beklerken rahat olun. Bulunduğunuz yerde, varsa, şirket broşürlerini, kitapçıklarını inceleyin.
Mülakat odasına girdiğinizde mülakatı yapacak kişi ya da kişilerle tokalaşın.
Odaya bir iş çantası, ya da ajanda dışında çok fazla eşya ile girmeyin.
Göz temasında bulunarak dikkatli bir dinleyici olduğunuzu gösterin
İlgili olduğunuzu göstermek için vücut dili kullanın.
Yavaş ve açık diksiyonla konuşun.
Kendinizden emin olun.
Dürüst olun. Olumsuz ifadelerle karşılaşırsanız, sert bir tavırla karşılık vermeyin.
Mülakat sonunda teşekkür ederek el sıkışın.

Mülakatı yapan kişi ya da kişilere soru sormak isterseniz, doğru zamanda nazik bir şekilde sorularınızı yöneltin.

Sormak İsteyebileceğiniz Sorular
Çalışmamı düşündüğünüz birim ne büyüklüktedir?
Bölümün halen yürüttüğü ve yakın zamanda yapması beklenilen projeler nelerdir?
İşten çıkış oranınız nedir?
En kıdemli çalışan kaç yıldır çalışıyor?
Yeni işe alınan kişiler ne tür bir oryantasyon / eğitim görür?
Ne kadar sıklıkla performans değerlendirmeleri yapılır?